Zadania działu narzędziowego

Zadania działu narzędziowego

Dział narzędziowy jest bardzo istotny i niedoceniany przez wielu pracowników przedsiębiorstwa. Bardzo często zdarza się, że dla właścicieli przedsiębiorstw ważniejszą sprawą jest prowadzenie bieżących spraw i kończenie projektów niż podjecie spróbowania maksymalnego opanowania sytuacji związanej z brakiem części, psującymi się maszynami lub uszkodzonymi narzędziami. Jak się okazuje wprowadzenie działu narzędziowego jest idealnym rozwiązaniem. 

Czym jest dział narzędziowy?

narzędziowniaOsobny budynek lub często wydzielona część hali produkcyjnej danego zakładu przemysłowego, która służy jako magazyn, wypożyczalnia oraz punkt który jest odpowiedzialny za utrzymanie wszystkich niezbędnych przyrządów do pracy oraz narzędzi w doskonałym stanie technicznym. Dodatkowo należy wspomnieć, że narzędziownia jest miejscem w którym dla potrzeb udanej produkcji wykonywane są osobne narzędzia lub modyfikowane już istniejące w celu udanego procesu technologicznego. Celem narzędziowni jest również naprawa oraz konserwacja już wykorzystywanych narzędzi. Do pracowników tego działu najczęściej zalicza się ślusarza oraz narzędziowca . Ważnym zadaniem działu narzędziowego jest również oznaczanie wszystkich narzędzi stosowane jest to w celu usprawnienia wydawania oraz odbierania narzędzi wydawanych pracownikom. Proces ten w pełni zabezpiecza przedsiębiorców przed próbami wyniesienia narzędzi pracy z zakładu. W celu zabezpieczenia najczęściej używa się naklejek, które w przypadku próby ich zdrapania będą się kruszyć na bardzo małe kawałki są praktycznie nie możliwe do zerwania. 

Jak widać dział narzędziowy jest bardzo ważną sekcją każdego dobrze prosperującego zakładu pracy. Bez pracujących tam osób bardzo trudno było by utrzymać wszystkie niezbędne narzędzia wykorzystywane np podczas technologii wtrysku w dobrej kondycji. Duża część narzędzi musi być na bieżąco konserwowana dzięki narzędziowcowi etap ten odbywa się bez konieczności przerywania pracy przez innego pracownika.